Α΄Γυμνασίου – ύλη προαγωγικών εξετάσεων 2022 – 2023

Μαθηματικά

Ιστορία

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη

Αγγλικά