Γ΄Γυμνασίου – ύλη προαγωγικών εξετάσεων 2022 – 2023

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Νεοελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση

Φυσική

Αγγλικά

Άλγεβρα και Γεωμετρία