Δεκαπενταμελές Συμβούλιο

Την Τετάρτη 18-10-2023 έγιναν στο σχολείο μας σύμφωνα με τη νομοθεσία οι εκλογές για την ανάδειξη του 15μελούς συμβουλίου. Το νέο συμβούλιο είναι το εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάτρης Σάββας Γ΄ Λυκείου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κατσινάκης Χρήστος Γ΄ Λυκείου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μαργιόλας Χρυσάφης Γ΄3

ΤΑΜΙΑΣ : Δαγκάλης Θεόδωρος Α΄ Λυκείου

ΜΕΛΟΣ : Πατενίδη Μαρία Γ΄ Λυκείου

ΜΕΛΟΣ : Χασανίδης Άγγελος Α΄ Λυκείου

ΜΕΛΟΣ : Καραμπατζιάκη Νικολέττα Α΄ Λυκείου

ΜΕΛΟΣ : Κοφτερέλου Σοφία  Β΄1

ΜΕΛΟΣ : Ισιδωρίδη Ευδοκία Β΄ Λυκείου

ΜΕΛΟΣ : Κολλιού Χριστίνα Γ΄ Λυκείου

ΜΕΛΟΣ : Τερζίδη Δήμητρα Γ΄1

ΜΕΛΟΣ : Μιχαηλίδη Αλεξάνδρα Β΄2

ΜΕΛΟΣ : Ζαφειρόπουλος Γεώργιος Γ΄1

ΜΕΛΟΣ : Κοκκίνου Αναστασία-Ζωή Β΄2

ΜΕΛΟΣ : Χριστόπουλος Κωνσταντίνος Β΄ Λυκείου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΜΕΛΟΣ : Καρακύριου Χριστίνα-Παγώνα Γ΄3

ΜΕΛΟΣ : Πεχλιβανίδης Θεοχάρης Β΄2

ΜΕΛΟΣ : Παπαδημητρίου Σταματία Β΄ Λυκείου

ΜΕΛΟΣ : Καρπούζης Ιωάννης Γ΄1

ΜΕΛΟΣ : Ακριβοπούλου Έλενα-Χαμαϊδή Γ΄1