Πληροφορίες για την εγγραφή σας στο Μουσικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης.

Απευθύνεται σε μαθητές & μαθήτριες που έχουν κλίση & ταλέντο στη μουσική, χωρίς να διαθέτουν απαραίτητα μουσικές σπουδές. Σκοπός της ίδρυσης του Μουσικού Σχολείου είναι η αισθητική καλλιέργεια των μαθητών, μέσω της Μουσικής Παιδείας, χωρίς υστέρηση της γενικής μόρφωσης. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσω της διδασκαλίας των μουσικών & καλλιτεχνικών μαθημάτων, παράλληλα με τα γενικά μαθήματα, καθώς επίσης & λαμβάνοντας μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις όπως (Μουσικά Σύνολα, Θεατρικές Παραστάσεις, Μουσικούς Αγώνες & άλλα).

Οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους αποκτούν πολύτιμες γνώσεις για ανώτερες Μουσικές Σπουδές & εμπειρίες για μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση. Οι απόφοιτοι των Μουσικών Σχολείων που αποκτούν τίτλο Μουσικής Ειδικότητας μπορούν να εργαστούν στα Μουσικά Σχολεία.

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι το Σχολείο απευθύνεται σε όλους τους μαθητές. Οι υποψήφιοι δε χρειάζεται να έχουν μουσικές γνώσεις, ούτε να γνωρίζουν κάποιο μουσικό όργανο εκ των προτέρων. Όλοι οι αρχάριοι μαθαίνουν τα μουσικά όργανα από την αρχή, ενώ οι προχωρημένοι μπορούν να συνεχίσουν από το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται.

Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν όσοι υποψήφιοι μαθητές κατοικούν στο Νομό Έβρου. Υποψήφιοι που κατοικούν σε άλλους Νομούς, υποβάλλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους.
Οι υποψήφιοι για επιλογή και φοίτηση στην Α ́ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης, δεν στερούνται το δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής σε άλλο Πρότυπο ή Πειραματικό Γυμνάσιο.

Εισαγωγή μαθητών στην Α' Γυμνασίου

Στην Α΄ τάξη Γυμνασίου εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι όλων των Δημοτικών Σχολείων του Νομού, ύστερα από επιλογή μέσω εξετάσεων που διενεργούνται από το Υπουργείο Παιδείας κάθε Ιούνιο. Τα test αποδεικνύουν την αίσθηση ρυθμού, την ακουστική ικανότητα, τη δυνατότητα αναγνώρισης μιας μελωδίας. Ο αριθμός των θέσεων υπολογίζεται  κάθε χρόνο, εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα και οι υποψήφιοι εισάγονται κατά απόλυτη σειρά επιτυχίας.

Για την εγγραφή στο Μουσικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση στο Μουσικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης, κατά το χρονικό διάστημα από 2 Μαΐου μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους.

Εισαγωγή μαθητών στις υπόλοιπες τάξεις

Το Σχολείο δέχεται αιτήσεις μαθητών για εγγραφή σε ενδιάμεσες τάξεις. Εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις, διεξάγονται εξετάσεις επιλογής τον Σεπτέμβριο. Μαθητές μπορούν να εγγραφούν στο Μουσικό Σχολείο για συμπλήρωση κενών θέσεων. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε όλα τα μουσικά μαθήματα και στη ύλη, που ορίζεται στα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της αντίστοιχης τάξης.

Επανεγγραφή μαθητών στο Γυμνάσιο

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής των μαθητών ο γονέας/κηδεμόνας  συμπληρώνει και αποστέλλει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( mail@gym-mous-alexandr.evr.sch.gr ) ή προσκομίζει στην σχολική μονάδα τα παρακάτω συνημμένα  έγγραφα.

1. Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα
2. Υπεύθυνη δήλωση έτερου γονέα /κηδεμόνα
3. ΑΔΥΜ
4. Aίτηση εγγραφής
5. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας του μαθητή/της μαθήτριας
6. Αίτηση αλλαγής οργάνου (πρέπει να δηλωθεί μέχρι 7 Σεπτέμβρη). Απαιτείται Ιατρική Γνωμάτευση για μαθητές όλων των τάξεων εκτός από τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Β΄Γυμνασίου.

Γιατί να γράψω το παιδί μου στο Μουσικό Σχολείο

  • Συνδυάζει τη Γενική Παιδεία με τη Μουσική Παιδεία.

  • Οι μαθητές δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζουν κάποιο μουσικό όργανο εκ των προτέρων.
  • Εκτός από τα μουσικά όργανα διδάσκονται επίσης Ευρωπαϊκή και Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική.

  • Είναι εστία πολιτισμού, με πολλές εκδηλώσεις μουσικής, εκπαιδευτικών επισκέψεων και βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με το κοινωνικό περιβάλλον.
  • Οι απόφοιτοι του Μουσικού Λυκείου, μπορούν να εισαχθούν σε οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο, ακολουθώντας τις ίδιες διαδικασίες που ισχύουν για τα Γενικά Λύκεια -Τα ποσοστά επιτυχίας είναι από τα υψηλότερα στο Νομό.
  • Προετοιμάζει όσα παιδιά επιθυμούν να εισαχθούν σε Μουσικά Πανεπιστήμια της χώρας.
  • Έχει ολιγομελή τμήματα μαθητών σε κάθε τάξη (24 μαθητές).
  • Τα τυχόν μειονεκτήματα του Σχολείου θα τα βρείτε σε οποιοδήποτε άλλο σχολείο,
    το περιβάλλον και τα πλεονεκτήματα του όμως πουθενά!

Να στείλω το παιδί μου στο Μουσικό Σχολείο;