ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η μεταφορά των μαθητών γίνεται ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους μαθητές του σχολείου με τα αστικά και τα ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης, τις ώρες του σχολείου, ενώ για τις υπόλοιπες πληρώνουν τη μισή τιμή της διαδρομής. Τα δρομολόγια διαμορφώνονται αναλόγως κάθε χρονιά.