Οι προτεραιότητές μας

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 3345/2-9-1988 των μουσικών σχολείων στόχος μας είναι:

Η αισθητική καλλιέργεια και παράλληλα η προετοιμασία και η κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής, χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία, αν τελικά επιλέξουν άλλο τομέα επιστημονικής ή καλλιτεχνικής έκφρασης. Aποστολή των Μουσικού Σχολείου είναι να προσφέρει παιδεία ανωτάτου επιπέδου και να καλλιεργεί στους μαθητές του τις ικανότητες της ψυχής, του σώματος και του πνεύματος, απαραίτητες για κάθε υπεύθυνο πολίτη της Ελλάδας και του κόσμου: ανθρωπιά, ψυχικό σθένος, πειθαρχία, προσήλωση στην δικαιοσύνη και την αλήθεια. Σκοπός μας είναι να εμφυσήσουμε στους μαθητές, με την διδασκαλία και το παράδειγμα, την δίψα για γνώση και υπευθυνότητα, τον σεβασμό για την ελληνική κληρονομιά, τιμώντας τις διαχρονικές αξίες της παράδοσης και καλλιεργώντας τον ψυχικό πλούτο των μαθητών.