Εκπαιδευτικά Προγράμματα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2021-2022

Ρητορεία - Φιλοσοφία

Υπεύθυνος Καθηγητής: Κεμαλάκη Ελένη

Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
 • Η φιλοσοφία ως ενασχόληση που ενεργοποιεί το πνεύμα
 • Η ρητορική ως μέσο ανάπτυξης της δεινότητας του λόγου
 • Η δύναμη πειθούς
Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το άτομο μέσω της φιλοσοφίας :

 • Μαθαίνει τρόπους και αναπτύσσει δεξιότητες για να αντικρούει τις απόψεις της αντίπαλης πλευράς .
 • Αντλεί τεκμήρια για να προσδώσει εγκυρότητα στον λόγο του .
 • Αποκτά αυτογνωσία .
 • Αποκτά αυτοέλεγχο και αυτογνωσία.
 • Αποκτά δεξιότητες προσαρμογής, κοινωνική υπευθυνότητα, κατακτά προσωπική ανάπτυξη και καταξίωση.

Επιστήμες και Τέχνες

Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκαρμπούνης Δημήτριος

Εξοικείωση μαθητών Β’ Λυκείου Μουσικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης με τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιλογές που έχουν μέσω των θετικών επιστημών.

Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Κύριο θέμα του προγράμματος είναι η άμεση επαφή των μαθητών του Μουσικού Σχολείου με τις επιλογές που μπορούν να έχουν μέσω των θετικών επιστημών. Έτσι θα μπορέσουν να κατανοήσουν ότι μέσω της φοίτησης τους στο Μουσικό Σχολείο, μπορούν να συνδυάσουν τόσο την Τέχνη όσο την Επιστήμη.

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Σύνδεση μαθήματος σχολικού προγράμματος σπουδών με τις σπουδές στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα, και με την αγορά εργασίας.

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παρουσίαση σχετικού επιμορφωτικού υλικού, Επίσκεψη σε Πανεπιστήμια, Χρήση υλικού Ένωσης Ελλήνων Χημικών, Συζήτηση και αναστοχασμός.

Ψυχική υγεία - Συναισθηματική αγωγή

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δουλούδη Μαρία

Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
 • Τα συναισθήματα υπάρχουν ανεξάρτητα από το αν τα εκφράζουμε, τα αγνοούμε ή τα κρύβουμε. Ξοδεύουν ή ανατροφοδοτούν την ενέργεια του οργανισμού μας σε όλα τα επίπεδα.
 • Τα συναισθήματα που καταπιέζονται και δεν εκφράζονται, θα εκδηλωθούν, αργότερα με ένα πιο έντονο, δύσκολο ή και τραυματικό τρόπο.
Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το άτομο με συναισθηματική υγεία:

 • Μαθαίνει τρόπους και δεξιότητες για να αντιμετωπίζει την πίεση και τα προβλήματα.
 • Αντλεί ικανοποίηση από την καθημερινότητά του.
 • Αποκτά αυτονομία και ανεξαρτησία.
 • Έχει ικανοποιητικές σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους.
 • Αποκτά δεξιότητες προσαρμογής, κοινωνική υπευθυνότητα, κατακτά προσωπική ανάπτυξη και καταξίωση.

Μουσική Ορχήστρα

Υπεύθυνος Καθηγητής: Βενετικίδης Κωνσταντίνος

Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Η οργάνωση ορχήστρας

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Συνεργασία και συντονισμός σε μια ορχήστρα

Ηλεκτρονικός Μαθητικός Τύπος

Υπεύθυνος Καθηγητής: Κρομμύδα Χριστίνα

Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
 • Η δημιουργία έντυπου υλικού από μαθητές
 • Η ενεργοποίηση των μαθητών στην αναζήτηση υλικού
 • Η ανάπτυξη ικανότητας να διακρίνουν την αλήθεια στην είδηση
Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
 • Η δημιουργία έντυπου υλικού από μαθητές
 • Η ενεργοποίηση των μαθητών στην αναζήτηση υλικού
 • Η ανάπτυξη ικανότητας να διακρίνουν την αλήθεια στην είδηση
Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
 • Συναντήσεις – Συγκρότηση ομάδων
 • Ανταλλαγή υλικού
 • Ηλεκτρονική Έκδοση

Περιβάλλον και Ιστορία, μυθολογία, λαογραφία, τέχνη : «Τα φυτά της Βίβλου»

Υπεύθυνος Καθηγητής: Σουμάκα Άννα

Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Τα φυτά που αναγράφονται στη βίβλο, από την πλευρά της Αγίας Γραφής, των Κειμένων στα σχολικά εγχειρίδια.

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
 • Να γνωρίσουν τα παιδιά τα φυτά του τόπου μας
 • Να έλθουν σε επαφή με την φύση
Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ανάγνωση κειμένων, παρακολούθηση διαδραστικών ταινιών, αυτοψία, εκπαιδευτική εκδρομή.

Μουσική Αγωγή

Υπεύθυνος Καθηγητής: Βενετικίδου Μάια

Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
 • Η ανάπτυξη αισθητικών κριτηρίων
 • Η καλλιέργεια καλλιτεχνικής διάθεσης
Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Συνεργασία και συντονισμός με τη βοήθεια της μουσικής

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
 • Ενημερωτικές επισκέψεις στο  Ωδείο
 • Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
 • Εξάσκηση μουσικής

Μουσική Έκφραση και Δημιουργία

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ζήσης Νικόλαος

Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
 • Η μουσική ανατροφοδοτεί την ενέργεια του ανθρώπου  σε όλα τα επίπεδα.
 • Τα συναισθήματα που εκφράζονται ενεργούν εκτονωτικά
Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Μαθαίνει να αξιοποιεί τη μουσική για να αντιμετωπίζει την πίεση και τα προβλήματα

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
 • Ενημερωτικές επισκέψεις στο  Δημοτικό Ωδείο
 • Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
 • Εξάσκηση μουσικής