Φλάουτο

Περιεχόμενο μαθήματος του Φλάουτου

 

Αρχικά, δίνεται βαρύτητα στην εκμάθηση του οργάνου σε σωστή τεχνική βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές φυσικές δυνατότητες του κάθε μαθητή και προτείνοντας τις αντίστοιχες τεχνικές ασκήσεις-λύσεις για την κάλυψη των αδυναμιών έκαστου με οδηγό και στόχο την συνολική βελτίωση της τεχνικής του οργάνου. Βελτίωση του ήχου, ο οποίος αναζητείται ξεχωριστά στον κάθε μαθητή ως η δική του εσωτερική φωνή. Παράλληλα εξασκείται η ικανότητα κουρδίσματος (συντονισμού) με ίδια ή και  άλλα όργανα (πχ. με το πιάνο). Mέσα από κατάλληλα για κάθε μαθητή μικρά κομματάκια ή μελωδικές ασκήσεις καλλιεργείται η μουσικότητα και η έκφραση των συναισθημάτων του.

Με τον καιρό, αναλόγως και της προσπάθειας του μαθητή, αυξάνεται η δυσκολία των κομματιών και «χτίζεται» ένα ρεπερτόριο μουσικής. Τέλος, λόγω και της ιδιαίτερης φύσης των Μουσικών Σχολείων γενικότερα, δίνεται η δυνατότητα σύμπραξης με άλλους μουσικούς, συμμετέχοντας σε μικρά ή μεγάλα σύνολα ίδιων οργάνων (φλάουτα) ή και διαφορετικών (Μουσική Δωματίου, Ορχήστρα).

Άξονες

  • Κούρδισμα (συντονισμός)
  • Τεχνική Ήχου (Ηχόχρωμα)
  • Άρθρωση
  • Δεξιοτεχνία Δακτύλων
  • Ρεπερτόριο
  • Μουσικότητα (έκφραση συναισθημάτων μέσω της μουσικής)
  • Συνεργασία με άλλους μουσικούς (μουσική δωματίου, σύνολα)

Τρόπος Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση, πέρα από τις εξεταστικές περιόδους, πραγματοποιείται ουσιαστικά σε κάθε μάθημα, πάντα με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή. Αρχικά, αξιολογείται η τυπική παρουσία του μαθητή στα μαθήματα, η απαραίτητη κατοχή οργάνου και το συνολικό ενδιαφέρον του για το αντικείμενο. Έπειτα, μέσα από την ακρόαση του μαθητή αξιολογείται η πρόοδός του και ο βαθμός επίτευξης των στόχων του μαθήματος σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο, ενώ ταυτόχρονα διαπιστώνεται και το επίπεδο στο οποίο ανήκει. Επίσης, σημαντική για την αξιολόγηση είναι η ατομική προσπάθεια που καταβάλλει στο σπίτι (εξάσκηση-μελέτη), η οποία αποδεικνύεται με τον βαθμό ετοιμότητας κατά την διάρκεια του παιξίματος. Τέλος, λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχημένη εκτέλεση ενός κομματιού στα Μουσικά Σύνολα, όπως η άρτια προετοιμασία, η ηχοχρωματική ανταπόκριση και η προσαρμοστικότητα του μαθητή στη μουσική ροή και στις ερμηνευτικές προθέσεις της ομάδας.