Επιστολή προς γονείς

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια, Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη εσπερινού, (ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑΛ.) για το σχολικό έτος 2022-23 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ).

Προκειμένου να αποφευχθούν εγκαίρως τυχόν προβλήματα, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

  • Η είσοδος στην εφαρμογή e-εγγραφές γίνεται με κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis). Ο κηδεμόνας που θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση με κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) θα πρέπει να είναι αυτός/ή που έχει δηλωθεί ως «Κηδεμόνας e-εγγραφές» στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια. Για να γίνει αυτό, και, προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία σας, θα πρέπει: α. ο γονέας/κηδεμόνας που θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση (κηδεμόνας e-εγγραφές) να συμπληρώσει τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (πεδίο 3α) και β. ο έτερος κηδεμόνας να συμπληρώσει τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (πεδίο 3β), και να τις αποστείλουν/καταθέσουν στο σχολείο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση των στοιχείων από τον/τη γονέα/κηδεμόνα που θα συμπληρώσει το πεδίο 3α στην Υπεύθυνη Δήλωση, καθώς θα πρέπει στο συγκεκριμένο πεδίο να συμπληρώσει ακριβώς τα στοιχεία του/της όπως εμφανίζονται στο taxisnet.
  • Η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, βάσει της οποίας θα εγγραφεί-κατανεμηθεί ο/η μαθητής/τρια, είναι αυτή η οποία θα συμπληρώσετε στις υπεύθυνες δηλώσεις (θα πρέπει να ταυτίζεται και στις δύο δηλώσεις). Αν η διεύθυνση είναι διαφορετική από αυτή που έχει ήδη δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα myschool, δηλαδή δεν κατοικείτε πλέον στην ίδια διεύθυνση, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε έγκαιρα με τη σχολική μονάδα όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια και να προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά που θα σας ζητήσουν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αλλαγή.
  • Η ακριβής ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας είναι αυτή η οποία έχει ήδη δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα m Αν υπάρχει θέμα διόρθωσης, παρακαλείστε να την πραγματοποιήσετε άμεσα στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια, μετά από επικοινωνία με τη σχολική μονάδα που θα σας ενημερώσει για τις απαραίτητες διαδικασίες.
  • Ο Αριθμός Μητρώου μαθητή/τριας αναγράφεται σε έγγραφα από το σχολείο, όπως η βαθμολογία της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάποιο τέτοιο έγγραφο στη διάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο για να σας δώσουν τον αριθμό.
  • Η κατανομή των μαθητών/τριών της Α΄ τάξης σε  Δημόσια Γενικά Λύκεια γίνεται σύμφωνα με τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια, για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη χωροταξική κατανομή μπορείτε να καλείτε στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή e-εγγραφές δεν διατηρεί αρχείο αιτήσεων προηγούμενων ετών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όλα τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί διαγράφονται.

Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και της έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής, θα ενημερωθείτε με νεότερη εγκύκλιο. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να απευθύνεστε στις σχολικές μονάδες για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα οι εγγραφές των μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2022-23.

Από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών

                                                                                                        Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Πληροφορίες για τις εξετάσεις επιλογής

Οι υποψήφιοι/ες διαμοιράζονται σε μικρά γκρουπ και εξετάζονται ατομικά από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής η οποία ορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και σε κάθε περίπτωση δεν περιλαμβάνει καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης. Κάθε υποψήφιος θα εξεταστεί μια φορά. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν στο email που έχουν συμπληρώσει στην Αίτησή τους, αλλά και τηλεφωνικά, σχετικά με τη μέρα και την ώρα εξέτασης του καθενός.

Προετοιμασία για τις εξετάσεις

α) να γνωρίζω ένα τραγουδάκι (ελληνικό ή ξένο).
β) να κρατάω ένα στυλό
γ) να κρατάω το μουσικό μου όργανο (προαιρετικά, αν επιθυμώ να εξεταστώ και σε αυτό)
δ) να κρατάω ένα μπουκαλάκι νερό (προαιρετικά)

Αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης

Προφορικές εξετάσεις

ΑντικείμεναΡυθμός, Ακουστική ικανότητα, Φωνητική ικανότητα

Ο/Η υποψήφιος/α καλείται:

α) να τραγουδήσει ένα τραγουδάκι (ελληνικό ή ξένο, αλλά όχι ραπ) της επιλογής του, το οποίο έχει προετοιμάσει.

β) να επαναλάβει, κτυπώντας παλαμάκια, ρυθμικά μοτίβα που δίνονται από τα μέλη της επιτροπής.

γ) να διακρίνει και να δείξει, με αντίστοιχη κίνηση του χεριού του προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αν ο ήχος που ακούει ανεβαίνει ή κατεβαίνει.

δ) να αναπαράγει με τη φωνή του ήχους που ακούει παιγμένους στο πιάνο.

ε) να επαναλάβει στο ξυλόφωνο μία σύντομη μελωδία (4-5 νότες) που ακούει παιγμένη στο πιάνο.

στ) προαιρετικά – εφόσον γνωρίζει κάποιο μουσικό όργανο σε επίπεδο τουλάχιστον Κατωτέρας Ωδείου, να παίξει ένα κομμάτι της επιλογής του.

Υπολογισμός Τελικής Βαθμολογίας

Τελική Βαθμολογία = (Άθροισμα 3 Αντικειμένων) / 3
Αν ο υποψήφιος εξεταστεί (προαιρετικά) και στο όργανο (4ο Αντικείμενο), τότε
Τελική Βαθμολογία = (Άθροισμα 4 Αντικειμένων) / 4.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν την Παρασκευή 25 Ιουνίου στο Σχολείο και στη Δ/νση Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης. Επίσης θα σταλεί ατομικό Email στον κάθε υποψήφιο με το αποτέλεσμα (λόγω προσωπικών δεδομένων δεν ανακοινώνονται ονόματα στην ιστοσελίδα).
Ο μέγιστος αριθμός των μαθητών που μπορούν να γίνουν δεκτοί στην Α΄ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης είναι 72. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι, εφόσον έχουν επιτύχει στις εξετάσεις (δηλαδή έχουν βαθμό>50), αλλά δεν βρίσκονται στους πρώτους 72, θεωρούνται επιλαχόντες και εγγράφονται στη λίστα των επιλαχόντων με φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Έτσι σε περίπτωση που δημιουργηθεί κενή θέση τον Σεπτέμβριο, καλείται ο πρώτος επιλαχών από την λίστα αυτή.

Οι εξετάσεις είναι γενικά απλές και κατανοητές, επειδή απευθύνονται σε μαθητές που δεν γνωρίζουν μουσική εκ των προτέρων.
Συμπερασματικά οι υποψήφιοι (αλλά και οι γονείς!) πρέπει απλά να είναι ψύχραιμοι!