Ακορντεόν

Περιεχόμενο του Μαθήματος του Ακορντεόν

Για την πρώτη χρονιά ο μαθητής/η μαθήτρια κατευθύνεται ώστε να γνωρίσει και να ανακαλύψει το οργάνου και τις δυνατότητες παραγωγής ήχου. Δίνεται έμφαση στη σωστή στάση σώματος / χεριού. Γι’ αυτόν το λόγω ξεκινάμε με ασκήσεις συγχρονισμού των δύο χεριών καθώς και ασκήσεις για την αλλαγή της φυσούνας. Προχωράμε με τον σχηματισμός του πεντάχορδου με χρήση  τραγουδιών και παίξιμο με το αυτί. Ακολουθούν με διαβαθμισμένη δυσκολία ρυθμικές ασκήσεις, παύσεις, κλειδί φα. Σημαντική είναι η παράλληλη ανάπτυξη και των δύο χεριών και η εισαγωγή στα μελωδικά μπάσα-όταν υπάρχει αντίστοιχο όργανο. Μέσα από απλά κομμάτια του ρεπερτορίου για το όργανο ή από διασκευές για παιδαγωγική χρήση ο μαθητής/η μαθήτρια εισάγεται στο παίξιμο των μειζόνων και πεντατονικών κλιμάκων . Εξοικειώνεται με την χρήση δυναμικών και διπλών συνηχήσεων. Τέλος ενισχύονται οι ικανότητες μνήμης και η δημιουργικότητα μέσα από βοηθητικές πρακτικές για την μελέτη καθώς και την ενθάρρυνση του αυτοσχεδιασμού.

Κατά την διάρκεια της χρονιάς ο μαθητής/ η μαθήτρια αξιολογείται όχι μόνο για την πρόοδό του στα παραπάνω αλλά και για την επιμέλεια στα μαθήματα. (επαρκής προετοιμασία, κατάσταση παρτιτούρας, δυνατότητα εκτέλεσης οδηγιών και καλών πρακτικών μελέτης κ.ο.κ). Στο τέλος της σχολικής χρονιάς ο μαθητής/ η μαθήτρια παρουσιάζει την πρόοδό του με την εκτέλεση δυο απλών κομματιών (υποχρεωτικά ένα του πρωτότυπου ρεπερτορίου ή/και με  συνοδεία) και μιας σπουδής μικρής χρονικής διάρκειας.