Πιάνο

Σκοπός του μαθήματος του πιάνου είναι η γνώση του οργάνου, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο για την κατανόηση της θεωρίας, της αρμονίας, της ιστορίας της μουσικής και της μορφολογίας. Επίσης και για την χρησιμοποίηση του πιάνου, σε οργανικά σύνολα, για συνοδεία και άλλες μουσικές δραστηριότητες.

Όσον αφορά το υποχρεωτικό μάθημα του πιάνου θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των διδασκόντων στα θεωρητικά μαθήματα και των διδασκόντων στο μάθημα του πιάνου, ώστε η διδασκαλία του πιάνου να βοηθάει στην εμπέδωση των θεωρητικών αντικειμένων που διδάσκεται κάθε φορά ο μαθητής. Για παράδειγμα, πρακτική εμπέδωση των διαστημάτων στο πιάνο, να παίζει και να ακούει στο πιάνο όλα τα θέματα που διδάσκεται στο μάθημα της θεωρίας και τέλος να συνοδεύει τον εαυτό του σε απλές εφαρμογές.

Τέλος πρέπει να τεθεί κι ως στόχος του μαθήματος, ο μαθητής να γνωρίσει και να εξοικειωθεί πρακτικά, όσο βέβαια αυτό είναι εφικτό, με την πλούσια μουσική φιλολογία κατά συνθέτη, εποχή και τεχνοτροπία.