Κιθάρα

Περιεχόμενο του Μαθήματος της Κλασικής Κιθάρας

Σκοπός του μαθήματος της κλασικής κιθάρας είναι η σταδιακή εξοικείωση του μαθητή με το όργανο, τη φιλολογία και την ιστορία του, καθώς και η καλλιέργεια της μουσικότητας και των τεχνικών δεξιοτήτων του μαθητή, που επιτυγχάνονται μέσω της μελέτης και των προεκτάσεών της στον αυτοσχεδιασμό και την συνοδεία, στην ευχέρεια της ανάγνωσης της σύνθετης πολυφωνικής μουσικής γραφής, στην εκγύμναση της ανεξαρτησίας της σκέψης και των κινήσεων των χεριών.

 

Οι Άξονες του Μαθήματος

Οι θεματικοί άξονες του μαθήματος οργανώνονται ως εξής:

  1. Τεχνική
  2. Ερμηνεία
  3. Ιστορία του οργάνου, κριτική και αισθητική καλλιέργεια
  4. Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (Prima Vista)
  5. Παράσταση
  6. Αυτοσχεδιασμός και Δημιουργικότητα, Μουσική Τεχνολογία, Μεταγραφές και Διαθεματικότητα

 

Ο Τρόπος Αξιολόγησης

Η έμφαση που δίνεται στην αξιολόγηση του μαθητή, έχει σκοπό να διαγνώσει και να λάβει υπόψη τα επιμέρους χαρακτηριστικά που συνθέτουν την μουσική προσωπικότητα του μαθητή, ώστε να επιλεγεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Τέτοια χαρακτηριστικά μπορεί να είναι η πειθαρχία στη μελέτη, η ευχέρεια στα δάχτυλα, η αναλυτική ικανότητα, η φαντασία και η ανάληψη μουσικών πρωτοβουλιών.