Βιολοντσέλο

Περιεχόμενο του Μαθήματος του Βιολοντσέλου

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές/τριες του στην πραγματοποίηση των στόχων και των ονείρων τους. Μετά την πρώτη επαφή και αξιολόγηση των προσόντων του μαθητή/τριας από τα πρώτα μαθήματα ξεκινάει η σωστή τοποθέτηση του δεξιού χεριού και η σωστή κίνησή του (12-15 ώρες). Όλες οι ρυθμικές ασκήσεις συνοδεύονται από τον καθηγητή με είτε με βιολοντσέλο είτε με πιάνο. Ακολουθεί τοποθέτηση του αριστερού χεριού στην πρώτη θέση. Πρώτη θέση (μισό τόνο 1ο και 2ο δάχτυλο) και (μισό τόνο 2ο και 3ο δάχτυλο).

Οι Άξονες του Μαθήματος

Στο πρώτο έτος της εκπαίδευσης ως βασικούς άξονες πρέπει να ξεχωρίσουμε.
1. Σωστές και συγχρονισμένες κινήσεις των δύο χεριών. Σωστό στήσιμο του σώματος και των χεριών.
2. Σωστό τονισμό (intonation) στο αριστερό χέρι σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου και λυκείου.
3. Καλλιέργεια ποιοτικού ήχου και απομνημόνευση κομματιού (κειμένου) επίσης σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης
4. Και σημαντικότερα μετά από σχετική άνεση που αποκτά ένας μαθητής/τρια με το όργανο – ερμηνεία του έργου ανάλογη με την εποχή και το ύφος του συνθέτη

Ο Τρόπος Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση του μαθητή/τριας πρέπει να γίνει σχετικά με τα παραπάνω κριτήρια και με βαθμολογία έως 20.
Το βιολοντσέλο είναι ένα από τα πιο δεξιοτεχνικά όργανα. Μετά από αρκετή εξάσκηση και μελέτη πάνω σε σχετική ύλη (κλίμακες, αρπίσματα, ασκήσεις) ο/η μαθητής/τρια πρέπει να αποκτήσει τεχνική και ταχύτητα.
Ο στόχος του καθηγητή είναι η ανάδειξη του ταλέντου του/της μαθητή/τριας, σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό και μεθοδευμένη καθοδήγησή του.

Η μείωση του ωραρίου διδασκαλίας στο ατομικό όργανο από δύο ώρες σε μία στο λύκειο επιβραδύνει την ανάπτυξη του/της μαθητή/τριας, ειδικά αν έχει επιλέξει το βιολοντσέλο ως μελλοντικό του επάγγελμα και σκοπεύει να εξεταστεί με πανελλαδικές εξετάσεις στο όργανο επιλογής.